Kako se zločin razlikuje od nedjela?

Ako osoba krši zakonom propisana zabrana, njegovo se ponašanje može pripisati bilo kojem obliku kaznenog djela: kaznenom djelu ili nedoličnom ponašanju. To ovisi o tome kako su društveni odnosi regulirani u ovom području prava.

Zajednički znakovi svih kaznenih djela su njihova nezakonitost i opasnost za društvo. Oni postaju kriteriji po kojima razgraničavaju djela i upućuju ih na zločin ili prekršaj

Kriminal

Svojim obilježavanjem kazneno pravo uzima u obzir objektivne i subjektivne znakove. Da, i druge grane prava, one se također moraju uzeti u obzir kada je potrebno dobiti najtočniji odgovor na pitanje kako bi se djelo trebalo izvršiti.

Prije svega, zločin se razlikuje postupnju njihove opasnosti . Svaka povreda je zadiranje u odnose u društvu, zaštićena zakonom, što znači da sadrži neku društvenu opasnost. Njezin prilično visok stupanj razlikuje kriminal od drugih kaznenih djela, a njegove različite okolnosti to određuju.

Za kazneno djelo propisano je samo kazneno pravo, a njegove posljedice postaju kaznena evidencija i kaznena presuda koju izriče sud.

Zločin se također može razlikovati poprirodi posljedicakoje nastaju nakon što je djelo počinjeno. Sastav kaznenog djela postaje, primjerice, nanošenje teške štete zdravlju kao posljedica utvrđenih povreda zaštite na radu.

Zakonprocjenjuje se kao kazneno djeloiz razloga njegova izvršenja i svrhe . Primjerice, transakcije s nekretninama koje su svjesno ilegalne, jer su ih izvršili službenici zainteresirani za to u svrhu plaćenika, zločin je. U svakom drugom slučaju to je disciplinski prekršaj.

Svaka razlika je olakšana ako postoji zakon koji jasno navodi može li se izvršeno djelo pripisati kaznenim djelima, ili je to zločin. A njegovi objekti su ljudski život, državna sigurnost. Popis takvih objekata je mnogo širi i specifičniji. Danas uključuje:

  • Bilo koja imovina.
  • Osobni interesi.
  • Mir i sigurnost.
  • Okoliš.
  • Ustavni poredak i drugi.

Prekršaj

Ta su djela nezakonita, ali ne predstavljaju posebnu opasnost za društvo. S obzirom na to, kazna za njihovo počinjenje nije tako ozbiljna - kazna, i često se svodi samo na upozorenje.

Dešava se da su okrivljeni za nemarnost, pa čak i zanemarivanje društvenih pravila i propisa, pozivajući ih na manje prekršaje.

Prekršajno ponašanje je različito i ovisi o sferi života na koju se to odnosi:

Disciplinski . Takvo nedolično ponašanje uključuje kršenje discipline: radnu i akademsku, vojnu i službu. Kazne, kao što su jednostavna opomena ili čak strogo premještanje na određeno vrijeme na rad s nižim platama ili nižim položajem, eventualno otpuštanje, služe kao kazna za njih

Te kazneima pravo nametnuti upravu poduzeća ili organizacije, ustanove u kojoj se za to formiraju posebna tijela. Oni mogu izreći kaznu samo u roku od mjesec dana od otkrića djela.

Administrativni . Predmeti javnog reda i građanskih sloboda, državna imovina te povijesni i arhitektonski spomenici, okoliš, rad i zdravlje postaju predmetom zlostavljanja.

Korektivni rad i novčane kazne mogu se primijeniti kao kazna, čak i na hapšenje na 15 dana i oduzimanje. Nametnuta bi trebala biti najkasnije godinu dana nakon ostvarenja. Razmatranje takvih povreda i izricanje kazni - u sferi utjecaja nadležnih tijela.

Građansko pravo . Ta su djela također nezakonita i društveno štetna, ali se ne smatraju društveno opasnim. To je šteta za organizaciju ili pojedinca i njihovu imovinu, kao rezultat nezakonitih radnji, nezakonitih transakcija, neispunjavanja ugovornih obveza od strane ugovornih strana, širenja uvredljivih glasina, svjesno lažnih, kršenja autorskih prava

Kao kaznu za takvo kazneno djelo morat ćete nadoknaditi nematerijalnu štetu, nadoknaditi štetu i obnoviti povrijeđena prava.

Nemoralno . Nasilne radnje, u pravilu, namjerne prirode, usmjerene protiv osobe kada se krše moralne norme. Kao, primjerice, napad, uvrede izražene u javnosti, nasilje u svrhu obrazovanja, zahtjev za mito, pojavu pijanog stanja ujavno mjesto, uključenost maloljetnika u konzumiranje alkohola. Sudionici u takvim postupcima češće su zaposlenici obrazovnih institucija.

Ako se dokaže činjenica počinjenja kaznenog djela, počinitelj može biti odbačen i odgovarajući upis će se pojaviti u njegovoj evidenciji o radu. Za osobe koje nisu povezane s obrazovnim aktivnostima primjenjuju se druge kazne.

Takvi prekršaji su osobito teški za postupak i, posebno, za izricanje kazne. Svaka kazna se izriče u roku od mjesec dana od trenutka otkrivanja, a od provizije - šest mjeseci.

Koja je razlika između kaznenog djela i prekršaja?

  1. Zločin se čini zlonamjernim, zamišljenim i pripremljenim, te stoga opasnijim. Pogrešno ponašanje - u pravilu, radnja je nesvjesna, spontana.
  2. Zločin će zasigurno podrazumijevati kažnjavanje prema Kaznenom zakonu i kaznenoj evidenciji. Za nedolično ponašanje utvrđena je odgovornost za rad, upravne, obiteljske, građanske, kodekse i različite podzakonske akte.
Vjeruje se da svako kazneno djelo koje prolazi nekažnjeno dovodi do kaznenog djela. Tako da ne morate tražiti razliku između tih pojmova i pogoditi koja će kazna slijediti čin, biti građanin koji poštuje zakon, slijediti društvene norme i pravila.