Kako se organizmi razlikuju od tijela nežive prirode?

Jedan od najvažnijih problema za čovjeka uvijek je bio pitanje prirode. Zašto je tako važno razumjeti da je pred učenikom živi organizam ili neživ predmet? Pokušajte se zamisliti na mjestu primitivnog istraživača. Lutaš po susjedstvu i vidiš nešto vrlo veliko naprijed. Nije toliko važno u ovom trenutku saznati što je to, kako shvatiti je li živo ili ne. Ako je tako, nešto veće od veličine osobe može biti opasno i morate napustiti ovo mjesto. Ako nije živa, trebala bi doći bliže i pokušati shvatiti što će se koristiti. Primjerice, ako se radi o planini, tu se nalazi špilja za sklonište ili neke biljke za hranu.

Dakle, pitanje postojanja života uvijek je bilo ključno za osobu. Razvojem znanosti ljudi su naučili odrediti znakove objekata, njihove sličnosti i razlike.

Sličnosti živih organizama i neživih objekata

Danas ne postoji univerzalna definicija onoga što se smatra životom. Neki znanstvenici objašnjavaju taj koncept kao aktivno postojanje složenih sustava. Ali neživim tijelima mogu biti zamršeni dizajni s mnogo elemenata.

Živi organizmi

I živa tijela i ne-živi objekti sastoje se od različitih tvari i zapravo postoje u prirodi. Osim toga, isti zakoni kemije, fizike i mehanike primjenjuju se na obje ove kategorije. Kao sličnost, može se također nazvati svojstvo reagiranja na vanjske iritacije okoliša ("svojstvo refleksije").

Kao što se može vidjeti, živi organizmi su vrlo čestipakao s neživim. Za preciznije razlikovanje između tih pojmova potrebno je identificirati razlike između njih. Suvremena znanost uz pomoć niza različitih eksperimenata i opažanja uspostavila je najvažnije znakove žive materije, izdvajajući je od neživog.

Nežive prirode

Znakovi živih organizama koji ih razlikuju od neživih tvari

  1. Sposobnost reprodukcije i samoreprodukcijepomoću mehanizma nasljednosti. Mikroskopske strukture, poznate kao "geni", odgovorne su za prijenos osobina pojedinaca koji sudjeluju u reprodukciji. Zbog toga su živi organizmi sposobni održavati svoje brojeve i održavati svoja svojstva od generacije do generacije.
  2. Sposobnost promjene , prilagođavanje promjenjivim uvjetima okoline. Ovdje imamo na umu dva svojstva živih tijela odjednom - sposobnost promjene svojstava u skladu s novim životnim uvjetima i prijenos tih novih svojstava na sljedeće generacije. Tako organizmi ne samo da olakšavaju njihovo postojanje, već osiguravaju i održivost sljedećih generacija.
  3. Metabolizam i energetska ovisnost . Svi živi organizmi postoje u stalnom odnosu s vanjskim svijetom. Stalno troše energiju (biljke - sunčeva svjetlost, životinje - hrana, itd.), Uz prestanak opskrbe energijom, život stvorenja također prestaje. Osim toga, proizvodi energetske obrade tijela vraćaju se u okoliš, osiguravajući ihkontinuirana razmjena tvari između različitih sustava.
  4. Jedinstvo sastava i samoregulacije . Glavne tvari koje čine organizme su dušik, ugljik, kisik i vodik. Održavanje postojanosti ovog sastava i procesa koji se odvijaju unutar tijela jedna je od njegovih glavnih funkcija.
  5. Kretanje i rast . Ta svojstva također su svojstvena neživim predmetima, tako da to nije temeljna razlika. Međutim, kretanje i razvoj živih tijela ozbiljno se razlikuje od sličnih mehanizama u neživom. Ako se objekti nežive prirode mogu kretati i rasti samo pod utjecajem vanjskih sila na njih (vjetar, kretanje tektonskih ploča, itd.), Tada su živi organizmi sposobni sami kretati se uz pomoć svojih organa.
  6. Svojstvo refleksije, koje je također karakteristično za neživu materiju . Ali ako reakcije neživih tijela ovise o fizičkim zakonima, tada odgovor na stimulaciju u živim organizmima nije isti i selektivan. Na primjer, medene biljke različito reagiraju na pojavu pčela i insekata. Dok šljunak koji leži na rubu planine jednako reagira na kretanje stijena ili guranje ptičjeg kljuna, on će se kotrljati pod utjecajem gravitacije.

Dakle, zbog činjenice da je drevni istraživač bio u stanju shvatiti da se neživih i živih objekata okolne prirode može koristiti na različite načine, moderno čovječanstvo ima mogućnost izabrati one materijale i predmete koji su najpogodniji za njegove potrebe. Načelo usporedbe,razlikovanje i klasifikacija stvari činili su osnovu znanstvenog znanja i omogućili da se sazna više o svijetu i njegovim zakonima.