Kako se tvrtka razlikuje od ustanove?

Posjedovanje zajedničke terminologije nužno je u mnogim područjima, uključujući državnu i javnu organizaciju. To pomaže građanima da kompetentno i učinkovito riješe svoje probleme. Razlike između institucija i poduzeća nisu masovne, što može dovesti do zabune. Razmotrite suštinu tih pojmova, razliku i sličnost njihovih struktura i funkcija.

Pojam institucija i poduzeća, njihove zajedničke značajke

Poduzeće se prvenstveno shvaća kaokomercijalna organizacija , odnosno njezine aktivnosti usmjerene su na dobivanje koristi. Ima status pravne osobe. Tvrtka ima vlastite bilance, tekuće i bankovne račune, tiska, samostalno upravlja svojim proizvodima i distribuira dobit. Osnova njegova djelovanja je njegovo vlasništvo. Poduzeće može slijediti isključivo komercijalne ciljeve:

  • Proizvodnja bilo kojeg proizvoda.
  • Trgovina robom.
  • Pružanje usluga.
  • Izvođenje radova.

Institucija je neprofitna organizacija. Obavlja poslove koji nisu povezani s ostvarivanjem dobiti, primjerice, obrazovne, društvene ili obrazovne aktivnosti. Institucije su različite vlasti, zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita, provedba zakona. Raznolikost takvih organizacija je vrlo velika.

Među zajedničkim značajkama institucija i poduzeća leži činjenica da nemaju pravno autoritativne ovlasti i nisusubjekata vlasti. To su različite vrste organizacija koje obavljaju svoje funkcije kako bi zadovoljile duhovne, materijalne i druge potrebe društva i države.

Vrste poduzeća i institucija

Sukladno obliku vlasništva, poduzeće može biti individualno, privatno, kolektivno, državno ili zajedničko. Pojedinac se temelji na osobnoj imovini i aktivnostima pojedinca. Privatno proširuje prava te osobe na zapošljavanje radnika. Kolektiv funkcionira na temelju vlasništva radničkog kolektiva, a država pripada državi. Spoj je proizvod kombiniranja vlasništva različitih vlasnika. Ovisno o vrsti djelatnosti, poduzeće može biti komercijalno, industrijsko, kemijsko, itd. U pogledu opsega aktivnosti, ono može biti malo, srednje ili veliko.

Institucije se prvenstveno dijele nadržavne, općinske i privatne . Ova gradacija ovisi o vlasniku takve organizacije. Osnivači javnih institucija su različita državna tijela. Privatne - fizičke ili pravne osobe. Općinske - državne općine. Osim toga, institucije su podijeljene na proračun, državu i autonomiju.

Razlika između institucije i poduzeća

Kao što proizlazi iz definicije, glavna je razlika između dviju organizacijaciljeva njihovih aktivnosti . Tvrtka ostvaruje dobit, a institucija imadugoročno potrebne usluge. Učinkovitost poduzeća procjenjuje se isključivo prema njezinoj razini profitabilnosti, a njezina se imovina prihvaća na temelju gospodarskog upravljanja. Teže je procijeniti uspjeh institucije. To zahtijeva analizu rezultata svojih aktivnosti, koji će pokazati kako uspješno obavlja svoje funkcije. Imovina takve organizacije preuzeta je s pravom operativnog upravljanja.

Općenito, razlike između ove dvije vrste organizacija mogu se pratiti pomoću četiri pokazatelja:

  1. Ciljevi aktivnosti. Ako je djelovanje organizacije usmjereno na ostvarivanje profita, onda je to poduzeće.
  2. Aktivnost. Komercijalni ili drugi.
  3. Funkcije. Poduzeće ima proizvodnju i trgovinu ili trgovinu, a institucija ima upravljačke, društvene itd.
  4. Vlasnička prava. Voditelj obavlja operativno upravljanje imovinom ustanove ili gospodarskim upravljanjem imovinom poduzeća.

Ovi pokazatelji pružaju nedvosmislen pogled na razlike u aktivnostima institucija i poduzeća. Analizirajući tako svaku organizaciju moguće je odrediti kojoj klasi pripada.