Kako se pritužba razlikuje od izjave: opis i razlike

Konfliktne situacije u procesu komunikacije i interakcije između subjekata uvijek nastaju, a pismena razmjena pritužbi i izjava smatra se civiliziranim načinom njihovog rješavanja. Razlika između ova dva dokumenta je značajna.

Što je pritužba

Žalba jepisani zahtjevkada se podnosi zahtjev državnom tijelu ovlaštenom za otklanjanje određene vrste povrijeđenih prava i legitimnih interesa građana. Prigovori se podnose kao rezultat upravnih i pravnih odnosa.

Pravo bilo kojeg građanina na zaštitu je pravo na žalbu protiv svih nezakonitih radnji i odluka.

Žalbe se kvalificiraju na dva načina za bitne odnose:

 1. Upravni spor podnosi se tijelima PA, kao pritužba na radnje i odluke predstavnika PA.
 2. Sudske tužbe podnesene su višim sudovima.

Upravna tužba je dalje podijeljena na:

 • Opće upravne tužbe, rješavanje pitanja donosi se na temelju Saveznog zakona o postupku.
 • Posebni, koji zahtijevaju podmirenje od strane drugih lokalnih vlasti.

Sudske tužbe imaju niz specifičnih obilježja.

 1. Moguće je podnijeti žalbu sudu nakon administrativne, kao žalbe protiv odluke, propusta ili nezakonitog djelovanja.
 2. Moguće je odmah podnijeti tužbu sudu.
 3. Podnošenje pritužbi na obje opcije u isto vrijeme: upravni i sudski.

Uzorak pritužbe

Obilježja pritužbi

Za podnošenjePrigovori se moraju ostvariti u dobi upravne sposobnosti u skladu sa zakonima Ruske Federacije i ustavnim pravima nakon što se navrši šesnaest godina .

Specifičnost prigovora je da se podnosi ili visokom dužnosniku ili višem tijelu u odnosu na čije se radnje ovaj prigovor odnosi.

Vrijeme provedbe opće tužbe nije regulirano zakonom.

Žalbe koje se tiču ​​pitanja nadležnosti podnesene su:

 • U arbitražnim sudovima rješavanje pitanja vezanih za rješavanje gospodarskih pitanja kao posljedica komercijalnih aktivnosti.
 • Vojni sudovi, pitanja koja se pojavljuju tijekom vojne službe vojnim vlastima ili zapovjedniku.
 • Sudovi rješavaju pitanja opće sudske prakse.

Što je izjava

Službena žalba jednog ili više civila vladi ili lokalnoj upravi, upravi pravne osobe naziva se izjavom.

Značajke izjave

 1. Zahtjev nije povezan s bilo kakvim kršenjem prava ili povredom bilo kojeg legitimnog interesa.
 2. Ne postoji zahtjev za djelovanjem u sadržaju koji se odnosi na ukidanje bilo kakve povrede.
 3. Prijava ima u svojoj osnovi svrhu ostvarivanja zakonskih prava i interesa podnositelja zahtjeva.
 4. Uklanjanje nedostataka u radu organizacija i poduzeća.
 5. Služiti u pisanom i usmenom obliku.
 6. Redslično postupku za razmatranje upravnih tužbi.

Primjena uzorka

Uvjeti plaćanja i prava osoba koje podnose pritužbu ili zahtjev

Žalbe i izjave često ostaju bez odgovora. Ipak, postoji stroga regulacija ovog postupka. Poznavanje rokova utvrđenih zakonom Ruske federacije daje pravo zahtijevati poštivanje tih normi i, ako ne djeluje, daje pravo žalbe tužiteljstvu.

 • Razdoblje za razmatranje pisane pritužbe ili zahtjeva ne smije prijećitrideset dana . Dan početka ovog vremenskog razdoblja je dan kada je prijava ili prijava registrirana u uredu.
 • Kako bi se postupilo u skladu s ovim propisima, poželjno je imati kopiju s oznakom prihvaćanja ili drugu kopiju sa sličnom oznakom na vašim rukama.
 • Potrebno je znati poziciju, puno ime i prezime osobe koja je prihvatila pritužbu ili izjavu.
 • Iznimka su pritužbe i izjave koje sadrže podatke o kršenju imigracijskog zakonodavstva, rok za njihovo razmatranje ograničen je na dvadeset dana.
 • Produljenje roka za razmatranje zahtjeva ili pritužbi građana zahtijeva od vladinih agencija ili drugih ispitanika da pošalju obavijest podnositelju zahtjeva o potrebi dobivanja dodatnih informacija o pitanju od interesa, što zahtijeva dodatne zahtjeve drugim organizacijama. Zahtjevi i obavijesti šalju se istodobno. Informacije se mogu poslati podnositelju zahtjeva poštom ili u elektroničkom obliku na adresu e-pošte poštanskog sandučića.

Prava podnositelja zahtjeva:

 1. Tijekom cijelog razdoblja razmatranja dostaviti dokumente i informacije tijelu koje se bavi pritužbom ili zahtjevom.
 2. Ima pravo upoznati se s dokumentima o pitanju koje se rješava, ako to nije u suprotnosti s propisima.
 3. Mogućnost primanja pomoći u slučajevima nemogućnosti primanja dokumenata bez službenih zahtjeva.
 4. Zahtijevati poštivanje roka od trideset dana.
 5. Ako se zahtjev ili pritužba ne podnese nadležnom tijelu radi rješavanja problema, tijelo mora obavijestiti podnositelja pritužbe o pogrešci i proslijediti prigovor organu koji je odgovoran za rješavanje problema.
 6. U slučaju neaktivnosti, pritužitelj ima pravo podnijeti žalbu višim tijelima.
 7. Ima pravo napisati zahtjev za prestanak razmatranja.

Razlike u žalbama i izjavama.

 1. Razlike u položaju subjekata procesnog prava.
 2. Prigovor se podnosi samo u pisanoj formi utvrđene forme, pri čemu se prijava može podnijeti usmeno ili u slobodnom pisanom obliku.
 3. Sudski se prigovori razmatraju uz poštivanje strogih rokova za postupak utvrđen Zakonom o parničnom postupku Ruske Federacije.
 4. Tužba se podnosi samo u slučajevima sporova o pravima, odnosno, podnositelj je uvjeren da su njegova prava i interesi zaštićeni zakonom, čl. 134. daje pravo odbiti zahtjev. Zahtjev se prihvaća u svakom slučaju, jer ne ispunjava zahtjeve, već sadrži zahtjev za ostvarivanje svojih prava i interesa.

Pravo naŽalba višim tijelima vlasti, tijelima državne vlasti i samoupravi određuje se za građanina Ustavom Ruske Federacije, dokument kojim se potvrđuju djelotvorni oblici zaštite osobnih prava. Oblik žalbe može biti individualan ili kolektivan.

.