Vektor i skalar - kako se razlikuju?

U fizici postoji nekoliko kategorija veličina: vektor i skalar.

Što je vektorska količina?

Vektorska veličina ima dvije glavne značajke:smjer i modul . Dva vektora će biti isti ako se njihova veličina i smjer podudaraju. Za označavanje vektorske vrijednosti najčešće se koriste slova, iznad kojih se prikazuje strelica. Kao primjer vektora može se dati količina, sila, brzina ili ubrzanje.

Da bi se razumjela bit vektorske veličine, treba je promatrati s geometrijskog stajališta. Vektor je segment koji ima smjer. Duljina takvog segmenta korelira s vrijednošću njezinog modula. Fizički primjer vektorske veličine je pomicanje materijalne točke koja se kreće u prostoru. Parametri kao što su ubrzanje te točke, brzina i sile koje djeluju na nju, elektromagnetsko polje, također će biti prikazane kao vektorske veličine.

Ako uzmemo vektorsku veličinu bez obzira na smjer, tada se takav segment može mjeriti. No, dobiveni rezultat će prikazati samo djelomične karakteristike količine. Za njegovo puno mjerenje potrebno je dopuniti vrijednost drugim parametrima segmenta smjera.

U vektorskoj algebri postoji pojamnultog vektora . Pod ovim konceptom misli se na točku. Što se tiče smjera nultog vektora, on se smatra nedefiniranim. Da bismo označili nulti vektor, koristimo aritmetičku nulu,tipkani podebljano.

Ako analiziramo sve navedeno, možemo zaključiti da svi usmjereni segmenti definiraju vektore. Dva segmenta će definirati jedan vektor samo ako su jednaki. Kod uspoređivanja vektora vrijedi isto pravilo kao i za usporedbu skalarnih vrijednosti. Jednakost znači potpunu podudarnost u svakom pogledu.

Što je skalarna količina?

Za razliku od vektora, skalarna veli ~ ina ima samo jedan parametar - to jenjena broj ~ ana vrijednost . Valja napomenuti da se vrijednost koju se analizira može imati i pozitivnu brojčanu vrijednost i negativnu vrijednost.

Primjer je masa, napon, frekvencija ili temperatura. S takvim vrijednostima možete izvoditi različite aritmetičke operacije: zbrajanje, dijeljenje, oduzimanje, množenje. Za skalarnu veličinu takva značajka kao smjer nije svojstvena.

Skalarna vrijednost mjeri se brojčanom vrijednošću, tako da se može prikazati na koordinatnoj osi. Na primjer, vrlo često gradite os staze, temperaturu ili vrijeme.

Velike razlike između skalarnih i vektorskih veličina

Iz gornjih opisa jasno je da je glavna razlika između vektorskih i skalarnih veličina u njihovimkarakteristikama . Vektorska količina ima smjer i modul, a skalar ima samo brojčanu vrijednost. Naravno, vektorska količina, kao skalarna, može se izmjeriti, ali takva karakteristika nećezavršiti, jer nema smjera.

Da bi se jasnije prikazala razlika između skalarne magnitude i vektorske, treba navesti primjer. Da biste to učinili, uzmite područje znanja kao što jeklimatologija . Ako kažemo da vjetar puše brzinom od 8 metara u sekundi, tada se uvodi skalarna količina. Ali ako kažete da sjeverni vjetar puše brzinom od 8 metara u sekundi, usredotočit ćemo se na vektorsku vrijednost.

Vektori igraju veliku ulogu u modernoj matematici, kao iu mnogim područjima mehanike i fizike. Većina fizičkih veličina može se prikazati kao vektori. To vam omogućuje da generalizirate i značajno pojednostavite korištene formule i rezultate. Često se vektorske vrijednosti i vektori međusobno identificiraju. Na primjer, u fizici možete čuti da je brzina ili sila vektor.

Neke formule vektorske algebre koriste se u područjima znanosti kao:

  1. Odgovarajuća sigurnost.
  2. Kinematika.
  3. Zračenje i električna rasvjeta.
  4. Primijenjena mehanika.
  5. Hidraulika.
  6. Električni automobili.
  7. Teorijska mehanika.
  8. Fizika.

Jasno razumijevanje razlike između vektorske i skalarne veličine omogućit će stručnjacima da rješavaju složene probleme i detaljnije opisuju korištene podatke.